Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, True Fellas GmbH, Rhenus Platz 2, 59439 Holzwickede, info@true-fellas.de, hiervan op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) Informeer uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt ons retourportaal gebruiken: True Fellas Clothing Returns (returnista.com)
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u deze overeenkomst annuleert, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen. onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.