Voorwaarden

Algemene voorwaarden van True Fellas GmbH

§1 Geldigheid jegens ondernemers en definities van termen
(1) Op alle leveringen tussen ons en een consument of ondernemer zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing in de versie die geldig was op het moment van de bestelling.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet hoofdzakelijk aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven (§ 13 BGB). Ondernemers in de zin van § 14 BGB zijn natuurlijke personen of rechtspersonen of vennootschappen met rechtsbevoegdheid die zijn: Het aangaan van een juridische transactie in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

§2 Sluiting van een contract, opslag van de contracttekst
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über unseren Internetshop https://www.true-fellas.com/ .

(2) Als het contract is gesloten, wordt het contract meegeleverd

True Fellas GmbH
Rhenus 2e plaats
D-59439 Holzwickede

voorwaarden.

(3) De presentatie van de goederen in onze onlineshop vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod om een ​​koopovereenkomst te sluiten.

Het aanbod wordt schriftelijk of in tekstvorm aanvaard of door verzending van de bestelde goederen binnen een week. Indien de termijn zonder gevolg is verstreken, wordt het aanbod als afgewezen beschouwd.

(4) Bij ontvangst van een bestelling in onze onlineshop gelden de volgende regels: De consument doet een bindend contractaanbod door de bestelprocedure in onze onlineshop met succes af te ronden.

De bestelling verloopt in de volgende stappen:

1) Selectie van de gewenste goederen
2) Bevestig door op de knop “Bestellen” te klikken
3) Het controleren van de gegevens in de winkelwagen
4) Druk op de knop “afrekenen”.
5) Opnieuw controleren of corrigeren van de betreffende ingevoerde gegevens.
6) Bindende verzending van de bestelling door op de knop “Bestellen tegen betaling” of “Kopen” te klikken

Voordat de bestelling bindend wordt verzonden, kan de consument teruggaan naar de website waarop de gegevens van de klant zijn vastgelegd en invoerfouten corrigeren door in de door hem gebruikte internetbrowser op de knop "Terug" te drukken en na controle van zijn gegevens. het bestelproces annuleren. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk door een automatisch gegenereerde e-mail (ontvangstbevestiging). Dit houdt geen aanvaarding van het aanbod in. Aanvaarding van het aanbod vindt schriftelijk, in tekstvorm of door verzending van de bestelde goederen binnen een week plaats.

(5) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internetshop : Wir senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch unter https://www.true-fellas.com/ einsehen. Ihre Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.

§3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum
(1) De vermelde prijzen zijn inclusief wettelijke omzetbelasting en andere prijscomponenten. Daarnaast zijn er eventuele verzendkosten.

(2) De consument heeft de mogelijkheid om vooraf, onder rembours of PayPal te betalen.

(3) Indien de consument ervoor heeft gekozen om vooraf te betalen, verplicht hij zich ertoe de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen.
Indien wij onder rembours leveren, wordt de koopprijsvordering opeisbaar bij ontvangst van de goederen.

§4 Levering
(1) Tenzij we duidelijk anders hebben vermeld in de productbeschrijving, zijn alle door ons aangeboden artikelen klaar voor onmiddellijke verzending. Levering vindt plaats binnen uiterlijk 5 werkdagen. Bij vooruitbetaling begint de leveringstermijn op de dag nadat de betalingsopdracht is verzonden naar de bank die verantwoordelijk is voor de overboeking en, voor alle andere betalingsmethoden, op de dag nadat het contract is gesloten. Indien de termijn op de afleverlocatie op een zaterdag, zondag of feestdag valt, eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel, zelfs in het geval van een postorderaankoop, gaat pas over op de koper wanneer het artikel aan de koper wordt overgedragen.

 

(3) Door het sluiten van het contract gaat de klant akkoord met het doorgeven van zijn gegevens, die direct voor de verzending worden gebruikt, aan een verzenddienstverlener

§5 Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

§6 Herroepingsrecht van de klant als consument:
Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet overwegend kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of hun zelfstandige beroepsactiviteit.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

True Fellas GmbH
Rhenus 2e plaats
D-59439 Holzwickede
E-mail info@true-fellas.de
u op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Gevolgen van intrekking

Als u deze overeenkomst annuleert, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen. onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen.

§8 Garantie
De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

§9 Contracttaal
Duits en Engels zijn beschikbaar als contracttalen.