gegevensbescherming

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

In principe is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij willen u erop wijzen dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan als u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2  De persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is True Fellas GmbH, Kaiserstraße 31a, 44135 Dortmund, Duitsland, e-mail: truefellas@web.de. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan de string “https://” en het slotje in uw browserbalk.

 

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze website puur informatief gebruikt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

  • Onze bezochte website
  • Datum en tijd op het moment van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
  • Browser gebruikt
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Gebruikt IP-adres (eventueel: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f van de AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

 

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze op individuele basis bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt via individuele cookies die door ons zijn geïmplementeerd, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b AVG, hetzij ter uitvoering van het contract, hetzij in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

Wij kunnen samenwerken met advertentiepartners die ons helpen onze website interessanter voor u te maken. Hiervoor worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden). Als we met de bovengenoemde reclamepartners samenwerken, wordt u in de onderstaande paragrafen individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop cookie-instellingen worden beheerd. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows -vista/Cookies blokkeren of toestaan

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/allow-and-reject cookies weigeren

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer. py?hl=de&hlrm=nl&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

 

4) Neem contact met ons op

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens bij een contactformulier worden verzameld, kunt u aflezen uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek definitief is verwerkt; dit is het geval als uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief is opgehelderd en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die zich daartegen verzet.

 

5) Gegevensverwerking tijdens contractverwerking

In overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG worden persoonsgegevens nog steeds verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt om een ​​overeenkomst uit te voeren. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de betreffende invoerformulieren. Uw klantgegevens kunnen op ieder moment verwijderd worden door een bericht te sturen naar bovenstaand adres van de verantwoordelijke. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afhandeling van de overeenkomst. Nadat de overeenkomst volledig is afgehandeld, worden uw gegevens met inachtneming van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan ​​verder gebruik van de gegevens heeft plaatsgevonden. door ons is gereserveerd, informeren wij u hieronder.

 

6) Gebruik van uw gegevens voor directe reclame

6.1 Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het verzenden van de nieuwsbrief. Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u toekomstige nieuwsbrieven wilt ontvangen door op de betreffende link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de internetprovider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden via de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke. Zodra u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbriefdistributielijst, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij informeren u in deze verklaring.

In het kader van de orderverwerking worden uw gegevens doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing. Het wordt niet doorgegeven aan andere derden.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een derde land waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. 

6.1  MARKETINGPROGRAMMA VOOR SMS/MMS MOBIELE BERICHTEN - ALGEMENE VOORWAARDEN

True Fellas GmbH (hierna "Wij", "Ons", "Onze") biedt een mobiel berichtenprogramma aan (het "Programma"), met het gebruik en de deelname waarmee u akkoord gaat, onderworpen aan deze Algemene voorwaarden voor mobiele berichten en Privacybeleid ( de overeenkomst"). Door te kiezen voor of deel te nemen aan een van onze Programma's, aanvaardt u en gaat u akkoord met deze Voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, uw overeenkomst om eventuele geschillen met ons op te lossen door middel van bindende, individuele arbitrage zoals beschreven in het gedeelte 'Geschillenbeslechting' hieronder. Deze Overeenkomst is beperkt tot het Programma en is niet bedoeld om andere voorwaarden of privacybeleid te wijzigen die de relatie tussen u en ons in andere contexten kunnen beheersen.

Toestemming van de gebruiker: Met het Programma kunnen gebruikers SMS/MMS-berichten ontvangen door in te stemmen met het Programma, b.v. B. via online of op aanmelding gebaseerde registratieformulieren. Ongeacht de opt-in-methode die u hebt gebruikt om deel te nemen aan het Programma, gaat u ermee akkoord dat deze Overeenkomst van toepassing is op uw deelname aan het Programma. Door deel te nemen aan het Programma gaat u ermee akkoord om geautomatiseerde of vooraf opgenomen mobiele marketingberichten te ontvangen op het telefoonnummer dat aan uw registratie is gekoppeld, en u begrijpt dat uw toestemming niet vereist is om een ​​aankoop bij ons te doen. Hoewel u ermee instemt om berichten te ontvangen die via een autodialer worden verzonden, mag het voorgaande niet worden geïnterpreteerd als de suggestie of impliciete dat een of meer van onze mobiele berichten worden verzonden via een automatisch telefoonkiessysteem ("ATDS" of "autodialer"). Er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn.

Afmelden voor gebruiker: Als u niet langer wilt deelnemen aan het Programma of niet langer akkoord gaat met deze Overeenkomst, gaat u ermee akkoord om op elk mobiel bericht van ons te antwoorden STOP, BEËINDIGEN, ANNULEREN, UITSCHRIJVEN of STOPPEN om het Programma te verlaten. Mogelijk ontvangt u een extra mobiel bericht waarin uw beslissing om af te sluiten wordt bevestigd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de voorgaande opties de enige redelijke methoden zijn om het Programma te beëindigen. U begrijpt verder en gaat ermee akkoord dat elke andere methode van opt-out, inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van sms-berichten met andere woorden dan hierboven vermeld of het mondeling verzoeken aan een van onze medewerkers om u van onze lijst te verwijderen, niet is toegestaan ​​als een passende wijze van uitschrijving.

Verplichting tot kennisgeving en schadeloosstelling: Als u op enig moment van plan bent het gebruik van het mobiele telefoonnummer waarmee u zich op het Programma hebt geabonneerd, stop te zetten, inclusief door het annuleren van uw serviceplan of het verkopen of overdragen van het telefoonnummer aan een andere partij, gaat u ermee akkoord dat u zal het hierboven beschreven uitlogproces van de gebruiker voltooien voordat het gebruik van het mobiele telefoonnummer wordt stopgezet. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw instemming hiermee een integraal onderdeel is van deze Voorwaarden. U gaat er verder mee akkoord dat als u het gebruik van uw mobiele telefoonnummer beëindigt zonder ons hiervan op de hoogte te stellen, u verantwoordelijk bent voor alle kosten (inclusief juridische kosten) en aansprakelijkheden die door ons of enige partij zijn opgelopen bij het verstrekken van de mobiele berichten die kunnen ontstaan ​​als gevolg van ingediende claims. door mensen aan wie vervolgens dat mobiele telefoonnummer wordt toegewezen. Deze verplichting en overeenkomst blijven van kracht na elke beëindiging of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze programma's.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ONS ZULT VRIJWILLEN VAN ALLE CLAIMS OF AANSPRAKELIJKHEDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW NALAT U ONS OP DE HOOGTE HEEFT VAN ENIGE WIJZIGING IN DE DOOR U VERSTREKTE INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN ALLE CLAIMS OF AANSPRAKELIJKHEDEN VOLGENS DE TELEFOON CONSUMER PROTECTION ACT, 47 U.S.C. § 227, en volgende, OF SOORTGELIJKE STAATS- EN FEDERALE WETTEN EN ALLE DAARVAN BELOOFDE REGELS DIE VOORTVLOEIEN UIT HET PROBEREN VAN WIJ OM CONTACT MET U OP TE NEMEN OP HET MOBIELE TELEFOONNUMMER DAT U HEBT OPGEGEVEN.

Programmabeschrijving: Zonder de reikwijdte van het Programma te beperken, kunnen gebruikers die ervoor kiezen om aan het Programma deel te nemen, communicatie verwachten over de marketing en verkoop van digitale en fysieke producten, diensten en evenementen.

Kosten en frequentie: er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn. Het Programma omvat terugkerende mobiele berichten, en er kunnen periodiek aanvullende mobiele berichten worden verzonden op basis van uw interactie met ons.

Ondersteuningsinstructies: Als u hulp nodig heeft met betrekking tot het programma, sms dan "HELP" naar het nummer waarvan u berichten heeft ontvangen of e-mail ons op info@true-fellas.de. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit e-mailadres geen aanvaardbare methode is om u af te melden voor het Programma. De uitschrijving dient te gebeuren conform de hierboven beschreven procedures.

MMS Opmerking: het programma verzendt SMS-TM's (beëindigingsberichten) als uw mobiele apparaat geen MMS-berichten ondersteunt.

Onze afwijzing van garantie: Het programma wordt geleverd op een 'as is'-basis en is mogelijk niet in alle gebieden of te allen tijde beschikbaar en functioneert mogelijk niet meer als uw mobiele provider product-, software-, dekkings- of andere wijzigingen aanbrengt. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of storingen bij het ontvangen van mobiele berichten in verband met dit programma. De bezorging van mobiele berichten is afhankelijk van de effectieve transmissie van uw mobiele serviceprovider/netwerkoperator en valt buiten onze controle. T-Mobile is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet afgeleverde mobiele berichten.

Vereisten voor deelnemers: U moet beschikken over een eigen draadloos apparaat dat tweerichtingsberichten kan versturen, een deelnemende draadloze provider gebruiken en geabonneerd zijn op een draadloze dienst met sms-dienst. Niet alle mobiele telefoonaanbieders bieden de service die nodig is om deel te nemen. Lees meer over de mogelijkheden van uw telefoon voor specifieke sms-instructies.

Leeftijdsbeperking: U mag het Platform niet gebruiken of ermee bezig zijn als u jonger bent dan dertien (13) jaar. Als u het Platform gebruikt of eraan deelneemt en tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent, moet u daarvoor toestemming hebben van uw ouder of wettelijke voogd. Door het Platform te gebruiken, bevestigt en gaat u ermee akkoord dat u niet jonger bent dan dertien (13) jaar, tussen dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent en toestemming heeft van uw ouders of wettelijke voogd om dit te doen het Platform, of dat u de wettelijke leeftijd heeft bereikt in uw rechtsgebied. Door het Platform te gebruiken of er interactie mee aan te gaan, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het u is toegestaan ​​het Platform te gebruiken en/of ermee bezig te zijn onder de toepasselijke wetgeving van uw rechtsgebied.

Verboden inhoud: U erkent en gaat ermee akkoord geen Verboden inhoud via het Platform te verzenden. Verboden inhoud omvat:

Elke frauduleuze, lasterlijke, lasterlijke, schandalige, bedreigende, intimiderende of stalkende activiteit;
Aanstootgevende inhoud, waaronder godslastering, obsceniteit, wellust, geweld, onverdraagzaamheid, haat en discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
Illegale computerprogramma's, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code;
Alle producten, diensten of advertenties die onwettig zijn wanneer ze worden ontvangen;
Alle inhoud die persoonlijke gezondheidsinformatie impliceert en/of ernaar verwijst, beschermd door de Health Insurance Portability and Accountability Act ("HIPAA") of de Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act ("HITEC"); En
Alle andere inhoud die verboden is door de toepasselijke wetgeving in het rechtsgebied van waaruit het bericht wordt verzonden.

Geschillenbeslechting: In het geval dat er een geschil, claim of controverse ontstaat tussen u en ons, of tussen u en Stodge, LLC d/b/a Postscript of andere derde partijen die namens ons handelen, met betrekking tot de mobiele berichten onder het Programma die ontstaan uit of verband houdend met enige federale of staatswettelijke claim, elke claim onder het gewoonterecht, deze Overeenkomst of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan, met inbegrip van het bepalen van de reikwijdte of toepasselijkheid van deze Arbitrageovereenkomst, wordt als zodanig beschouwd. Geschillen, claims of controverses zullen, voor zover toegestaan ​​door de wet, worden beslecht door arbitrage in Dortmund voor een arbiter.

De partijen komen overeen het geschil te onderwerpen aan bindende arbitrage in overeenstemming met de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association ("AAA") die op dat moment van kracht zijn. Tenzij hierin anders bepaald, zal de arbiter de materiële wetten van het Federale Gerechtelijk Circuit waarin de hoofdvestiging van True Fellas GmbH is gevestigd, toepassen, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen. Binnen tien (10) kalenderdagen na de betekening van de vordering tot arbitrage aan een partij moeten de partijen gezamenlijk een arbiter selecteren die ten minste vijf jaar ervaring heeft in die hoedanigheid en die kennis en ervaring heeft met het onderwerp van het geschil. Indien partijen het binnen tien (10) kalenderdagen niet eens worden over een arbiter, kan een partij de AAA verzoeken een arbiter te benoemen die aan dezelfde ervaringseis moet voldoen. In geval van een geschil zal de arbiter beslissen over de afdwingbaarheid en interpretatie van deze Arbitrageovereenkomst in overeenstemming met de Federal Arbitration Act ("FAA"). De partijen komen ook overeen dat de regels van de AAA voor noodhulp van toepassing zullen zijn in plaats van versnelde hulp. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend, en geen van beide partijen heeft enig recht op beroep, behalve zoals bepaald in Sectie 10 van de FAA. Elke partij draagt ​​haar aandeel in de honoraria van de arbiter en het beheer van de arbitrage; de arbiter heeft echter de bevoegdheid om een ​​partij te gelasten de vergoedingen geheel of gedeeltelijk te betalen, als onderdeel van een goed gemotiveerde beslissing. De partijen komen overeen dat de arbiter alleen de bevoegdheid heeft om advocatenhonoraria toe te kennen voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​door de wet of het contract. De arbiter heeft geen bevoegdheid om punitieve schadevergoeding toe te kennen, en elke partij doet hierbij afstand van het recht om punitieve schadevergoeding te eisen of te verkrijgen met betrekking tot enig geschil dat door arbitrage wordt beslecht. De partijen komen overeen om uitsluitend op individuele basis te arbitreren, en deze overeenkomst staat geen groepsarbitrage toe, noch claims die als eiser of groepslid worden ingediend in een collectieve of representatieve arbitrageprocedure. Behalve zoals vereist door de wet, mag noch een partij, noch de arbiter het bestaan, de inhoud of de resultaten van enige arbitrage openbaar maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen, behalve om een ​​wettelijk recht te beschermen of na te streven. Als een bepaling van deze Sectie in enig rechtsgebied ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, heeft deze ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op de andere bepalingen van deze Sectie, noch maakt deze deze ongeldig of niet-afdwingbaar in een ander rechtsgebied. Als om welke reden dan ook een geschil voor de rechter wordt gebracht in plaats van via arbitrage, doen de partijen hierbij afstand van elk recht op juryrechtspraak. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na elke beëindiging of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze programma's.

Diversen: U garandeert en verklaart tegenover ons dat u over alle noodzakelijke rechten, macht en bevoegdheid beschikt om akkoord te gaan met deze Voorwaarden en uw verplichtingen hieronder na te komen, en dat niets in deze Overeenkomst of in de nakoming van dergelijke verplichtingen een schending door u zal vormen die in strijd is met een ander contract of verplichting. Het onvermogen van een van beide partijen om in welk opzicht dan ook enig recht uit te oefenen dat hierin wordt beschreven, houdt geen afstand in van verdere rechten hieronder. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat noodzakelijk is, zodat deze Overeenkomst verder volledig van kracht en afdwingbaar blijft. Alle nieuwe functies, wijzigingen, updates of verbeteringen aan het Programma zijn onderworpen aan deze Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele updates van deze Overeenkomst zullen aan u worden medegedeeld. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om deze Overeenkomst van tijd tot tijd te herzien om op de hoogte te zijn van dergelijke wijzigingen. Door na dergelijke wijzigingen aan het Programma te blijven deelnemen, aanvaardt u deze Overeenkomst, zoals gewijzigd.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1 Voor het verwerken van uw bestelling werken wij samen met onderstaande dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Als onderdeel van de betalingsverwerking geven wij uw betalingsgegevens door aan de opdrachtgevende kredietinstelling als dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Als er gebruik wordt gemaakt van betaaldienstverleners, geven wij hieronder expliciete informatie hierover. De wettelijke basis voor het doorgeven van de gegevens is artikel 6 lid 1 letter b AVG.

7.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdienstaanbieders)

-Paypal

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. als onderdeel van de betaling verwerken. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”). De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG en alleen voor zover dit voor de betalingsverwerking noodzakelijk is.

PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de AVG, op basis van het legitieme belang van PayPal bij het vaststellen van uw betalingsvermogen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de betreffende betalingsmethode moet worden aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over gegevensbescherming, inclusief over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal:https :/ /www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal heeft echter mogelijk nog steeds het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.

 

8) Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt, door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en te installeren: < a href="https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de">https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Deactiveer Google Analytics

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de

Privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de< /a>

Gegevensverwerking van bestellingen

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of de verzameling van uw gegevens door Google Analytics algemeen verbieden, zoals beschreven in de sectie ‘Bezwaar tegen gegevensverzameling’.

 

9) Gebruik van sociale media: sociale plug-ins

 Link naar Instagram

Onze website maakt geen gebruik van typische sociale plug-ins (“plug-ins”) van de onlinedienst Instagram, die wordt beheerd door Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, VS (“Instagram”). De plug-ins zijn meestal gemarkeerd met een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een “Instagram-camera”. Een overzicht van de Instagram-plug-ins en hun uiterlijk vindt u hier: http://blog.instagram.com/ post /36222022872/introducing-instagram-badges.

We gebruiken alleen de link naar onze Instagram-URL en leiden gebruikers van onze website door naar het Instagram-platform.

Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door Instagram rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Instagram de informatie dat uw browser de betreffende pagina op onze website heeft geopend, ook als u geen Instagram-profiel heeft of momenteel niet bent ingelogd op Instagram. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt vanuit uw browser rechtstreeks naar een Instagram-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bij Instagram bent ingelogd, kan Instagram uw bezoek aan onze website direct aan uw Instagram-account toewijzen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de knop "Instagram-camera" te klikken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Instagram-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op uw Instagram-account gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond.

De beschreven gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van de legitieme belangen van Instagram bij het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website en om stem de service af op uw behoeften.

Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Instagram-account koppelt, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website bij Instagram afmelden. U kunt in de toekomst ook bezwaar maken tegen het laden van de Instagram-plug-ins en daarmee de hierboven beschreven gegevensverwerking met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de scriptblocker “NoScript” (http://noscript.net/).

Instagram LLC. gevestigd in de VS is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Instagram, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

 

10) Onlinemarketing

10.1 Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentieservice die wordt aangeboden door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde “DoubleClick DART Cookies” (“Cookies”). Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Daarnaast gebruikt Google AdSense ook zogenaamde “web beacons” (kleine onzichtbare grafische afbeeldingen) om informatie te verzamelen. Eenvoudige acties zoals bezoekersverkeer op de website kunnen worden geregistreerd, verzameld en geëvalueerd. De door de cookie en/of webbaken gegenereerde informatie (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Google gebruikt de aldus verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties te evalueren. Het in het kader van Google AdSense door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie kan aan derden worden overgedragen indien dit wettelijk verplicht is en/of indien derden deze gegevens namens Google verwerken.

De beschreven gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG met het oog op gerichte reclame voor de gebruiker door reclame te maken voor derden, wier advertenties op deze website worden weergegeven op basis van het geëvalueerde gebruikersgedrag. Tegelijkertijd dient de verwerking ons financiële belang bij het benutten van het economische potentieel van onze website door tegen betaling gepersonaliseerde advertentie-inhoud van derden weer te geven.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van Google vindt u op het volgende internetadres: http://www.google.de/policies/privacy /< /a>

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent deactiveren door ze te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate kunnen worden gebruikt als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

10.2 Gebruik van het bijhouden van conversies door Google AdWords

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google AdWords” en, als onderdeel van Google AdWords, conversietracking van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Wij gebruiken Google Adwords om met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens uit de reclamecampagnes. Ons doel is om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om tot een eerlijke berekening van de advertentiekosten te komen.

De conversietrackingcookie wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste AdWords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies vervallen doorgaans na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen dus niet gevolgd worden via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de conversiecookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten krijgen inzicht in het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag. U ontvangt echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking-cookie via uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken. Wij gebruiken Google Adwords op basis van ons legitieme belang in gerichte reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van Google vindt u op het volgende internetadres: http://www.google.de/policies/privacy /< /a>

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent deactiveren door ze te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate kunnen worden gebruikt als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

 

11) Rechten van de betrokkene

11.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (recht op informatie en recht op tussenkomst) jegens de verantwoordelijke persoon met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u zullen informeren onderstaand:

11.1.1 Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG: In het bijzonder heeft u recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens Ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tot verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en beoogde effecten dat een dergelijke verwerking gevolgen voor u heeft, evenals uw recht op informatie welke garanties er bestaan ​​in overeenstemming met artikel 46 AVG wanneer uw gegevens worden doorgestuurd naar derde landen;

11.1.2 Recht op rectificatie in overeenstemming met artikel 16 AVG: u heeft het recht om uw onjuiste gegevens onmiddellijk te laten corrigeren en/of uw onvolledige gegevens door ons te laten opslaan voltooid;

11.1.3 Recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 AVG: u hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken als aan de vereisten van artikel 17, lid 1 AVG wordt voldaan zijn ontmoet . Dit recht geldt echter in het bijzonder niet als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om redenen van openbaar belang of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;

11.1.4 Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG: u hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, zolang de nauwkeurigheid van uw gegevens wordt betwist Gegevens worden gecontroleerd als u weigert uw gegevens te laten verwijderen vanwege onrechtmatige gegevensverwerking en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens, als u uw gegevens nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims nadat wij niet langer deze gegevens nodig heeft nadat het doel is bereikt of als u bezwaar heeft gemaakt om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, zolang nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen zwaarder wegen;

11.1.5 Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 AVG: Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijke persoon heeft doen gelden, is de verantwoordelijke persoon is verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

11.1.6 Recht op gegevensportabiliteit in overeenstemming met artikel 20 AVG: U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om het wordt doorgegeven aan een andere persoon aan de verantwoordelijke persoon, voor zover dit technisch haalbaar is;

11.1.7 Recht om uw toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3 AVG: u hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens op elk gewenst moment met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming kan worden gebaseerd. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan;

11.1.8 Recht om een ​​klacht in te dienen in overeenstemming met artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens over u in strijd is met de AVG, heeft u het recht om dit te doen - onverminderd eventuele andere administratieve of rechtsmiddel Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

11.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN ALS ONDERDEEL VAN EEN BELANGENEVENWICHT OP BASIS VAN ONS OVERWELDIGENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN BIJZONDERE SITUATIE.

ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. VERDERE VERWERKING WORDT ECHTER VOORBEHOUDEN INDIEN WIJ COMPLEXE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANBIEDEN DIE ONTWORPEN ZIJN OM BESCHERMD TE WORDEN, DIE BOVEN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN WEGGEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENST HEEFT VOOR DE BEWEGING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS.

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U BETREKKEN VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME. U KUNT UW BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, ZULLEN WIJ STOPPEN MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN.

 

12) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de betreffende wettelijke bewaartermijn (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na het verstrijken van de deadline worden de relevante gegevens routinematig verwijderd, tenzij deze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of te initiëren en/of we geen legitiem belang hebben om deze te blijven opslaan.

Vanaf: september 2020